Regulamin

CHECK-IN: Po przybyciu każdy członek grupy będzie zobowiązany do przedstawienia ważnego dokumentu tożsamości w celu dokonania wymaganej przepisami rejestracji.

MIEJSCA CAMPINGOWE: Miejsca campingowe zostają przydzielone przez Kierownictwo; każda późniejsza zmiana miejsca campingowego musi zostać wcześniej zatwierdzona. Na każdym miejscu campingowym dozwolone są 1 przyczepa campingowa + 1 samochód lub 1 namiot + 1 samochód lub 1 camper. Każdy obiekt ponad wyżej wymienione jest dodatkowo płatny zgodnie z cennikiem. Grupom wyjeżdżającym po godzinie 12:00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę noclegową (bez względu na godzinę przyjazdu na camping).

OBIEKTY MIESZKALNE: obiekt zostaje przydzielony przez Kierownictwo. Przekazanie kluczy następuje od godziny 15:00 w dniu przybycia. Obiekt należy opuścić do godziny 10:00 i pozostawić go w stanie przyzwoitym. Nie należy pozostawiać śmieci wewnątrz/na zewnątrz obiektu mieszkalnego. Za ewentualne szkody naliczona zostanie opłata.

SAMOCHÓD: Pojazdy należy parkować w przeznaczonych do tego miejscach. Nie należy zostawiać włączonego silnika. Przemieszczanie się pojazdów na terenie campingu dozwolone jest od godziny 7:00 do 23:00, z maksymalną prędkością 10 km/h. Od godziny 23:00 do 7:00 zabroniony jest wjazd na camping oraz poruszanie się pojazdami po jego terenie. Szlaban zostanie opuszczony i konieczne będzie pozostawienie pojazdów na wyznaczonym parkingu. Zaleca się jak najszybsze odebranie pojazdu o poranku dnia następnego.

ZWIERZĘTA: dozwolone jest przebywanie na terenie campingu jedynie psów posiadajacyh książeczkę zdrowia. Nie są dozwolone rasy uznawane za niebezpieczne według prawa włoskiego. Uprasza się o trzymanie psów na smyczy i nie pozostawianie ich bez opieki na miejscu campingowym lub w domku campingowym. Psy nie powinny zakłócać spokoju pozostałych gości oraz niszczyć campingu. Uprasza się ponadto o sprzątanie psich odchodów i wyrzucanie ich do odpowiednich pojemników znajdujących się na terenie campingu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Kierownictwo ponosi odpowiedzialność cywilną osób trzecich oraz za szkody wyrządzone osobom i rzeczom jedynie w zakresie, w warunkach oraz w przypadku zagrożeń określonych przez zakład ubezpieczeń, z którym Camping podpisał stosowną polisę ubezpieczeniową. Wykluczone są, na mocy międzynarodowej konwencji, szkody na pojazdach, ponieważ każdy pojazd powinien być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem.
Kierownictwo nie odpowiada w żadnym wypadku za szkody wyrządzone na terenie campingu osobom lub rzeczom przez katastrofy naturalne.
Kierownictwo nie odpowiada za kradzież jakiegokolwiek mienia pozostawionego przez gości bez nadzoru i/lub we własnych obiektach campingowych.
Kierownictwo nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowe funkcjonowanie spowodowane niedostarczeniem zaopatrzenia, nieprzewidzianymi awariami wyposażenia lub działaniem innych sił wyższych.

DZIECI: na terenie campingu dzieci muszą zawsze znajdować się pod opieką rodzica lub osoby pełnoletniej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność cywilną stron trzecich, a także zobowiązuje się do zapewnienia rekompensaty za ewentualne szkody przez nie spowodowane.

ODWIEDZAJĄCY: krewni, przyjaciele i pozostali odwiedzający mogą wejść na teren campingu po uzyskaniu zezwolenia od Kierownictwa po okazaniu dokumentu tożsamości. Po upływnie jednej godziny zostanie bezwględnie nałożona opłata według cennika. Kierownictwo zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu dla odwiedzających w okresach największego obłożenia.

HIGIENA: prosimy o zachowanie maksymalnej czystości w toaletach, łazienkach oraz wszelkich innych obiektach sanitarnych, a także na całym terenie campingu; o opróżnianie turystycznych toalet chemicznych w odpowiednich, oznaczonych miejscach lub o połączenie się z odpowiednimi systemami zrzutu nieczystości znajdującymi się na miejscach campingowych oraz o nieopróżnianie ich w obiektach sanitarnych lub do kratek do odpływu deszczówki. Nie należy prać ubrań, myć naczyń lub innych przedmiotów w umywalkach przeznaczonych do higieny osobistej.
Goście mają obowiązek segregacji śmieci i dostarczania ich do odpowiednich miejsc przeznaczonych na zbiórki odpadów. 

WODA: woda jest cennym dobrem, którego nie należy marnować. Zachęcamy Was do używania jej z umiarem. Niedozwolone jest mycie samochodów, przyczep campingowych i camperów.

NATURA: zakazane jest używanie otwartego ognia na miejscach campingowych oraz w domkach campingowych; należy stale kontrolować wolne płomienie takie jak świeczki czy pozostałości żaru oraz upewnić się o ich całkowitym wygaszeniu. Nie należy niszczyć roślin, kwiatów oraz wyposażenia goszczącego kompleksu. Należy unikać jakichkolwiek hałasów w godzinach od 23:00 do 7:00, a także, w godzinach od 14:00 do 15:00, ograniczyć aktywności, które mogą przeszkadzać sąsiadom w wypoczynku.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo na terenie kempingu, kierownictwo zdecydowało, że od 2023 roku dozwolone są WYŁĄCZNIE grille elektryczne lub gazowe, zarówno w miejscach zakwaterowania, jak i na stanowiskach kempingowych.

Zachęcamy jednak, aby zawsze zwracać na nie uwagę podczas korzystania z nich.


BASEN: Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem przed wejściem na teren basenów. W przypadku deszczu dyżur ratownika zostaje zawieszony.

SYTUACJE NADZWYCZAJNE: Numer wewnętrzny do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych: 346 3366184 – stałe stanowisko do sytuacji nadzwyczajnych w recepcji.

W przypadku wybuchu pożaru w niewielkiej odległości lub w obiekcie mieszkalnym (domek campingowy, namiot, camper itp…) należy:

  1. Zadzwonić pod NUMER WEWNĘTRZNY w celu powiadomienia o sytuacji nadzwyczajnej,
  2. Oddalić się od źródła pożaru i pozostać w bezpiecznej odległości od obiektu mieszkalnego w oczekiwaniu na pomoc służb ratunkowych. 
  3. Zawiadomić o zajściu sąsiadów zagrożonego miejsca, aby umożliwić im oddalenie się na bezpieczną odległość
  4. W przypadku sytuacji nadzwyczajnej (trzęsienie ziemi, pożar, powódź itp…) personel campingu przy użyciu megafonu poinformuje gości o zaistniałym stanie nadzwyczajnym oraz o procedurach, które należy wdrożyć.
  5. Wszyscy goście powinni udać się do najbliższej STREFY BEZPIECZEŃSTWA. Prosimy o zapoznanie się z planem ewakuacji obiektu umieszczonym w wielu miejscach na terenie campingu oraz załączonym do niniejszego pakietu informacyjnego.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez personel zajmujący się ewakuacją campingu.

Zasady rezerwacji


• Rezerwacji można dokonać na stronie campingu lub przy użyciu poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu czy faxu. W odpowiedzi przesłany zostanie kosztorys oraz  informacja o wysokości zaliczki, którą należy wpłacić przelewem bankowym. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane po otrzymaniu wspomnianej zaliczki.
• Dozwolone jest dodanie dodatkowej osoby podczas pobytu po wcześniejszym poinformowaniu Kierownictwa.
• Zarezerwowany i opłacony pobyt zostanie w całości naliczony i będzie musiał zostać opłacony nawet w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu (miejsce campingowe + ilość osób lub obiekt mieszkalny).
• Kierownictwo zastrzega sobie prawo do ponownego wynajęcia miejsca, które zostanie zwolnione z wyprzedzeniem.
• Przydział obiektów jest zarezerwowany dla Kierownictwa Campingu, które, w zależności od dostępności, weźmie pod uwagę szczególne wymagania klienta.
• W przypadku nieprzybycia Klienta, Kierownictwo zachowa rezerwację przydzielonego obiektu do godziny 13:00 dnia następnego.
• Opłaty za pobyt w zarezerwowanych obiektach mieszkalnych i miejscach campingowych należy dokonać najpóźniej następnego dnia po przyjeździe.
• Wpłata zaliczki oznacza całkowitą akceptację powyższych warunków rezerwacji oraz  wewnętrznego regulaminu campingu.REZERWACJA MIEJSC CAMPINGOWYCH
Zarezerwowane miejsce campingowe pozostaje do dyspozycji Klienta od godziny 15.00.Zaliczka: Rezerwacja miejsc campingowych nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana, szczególnie w  szczycie sezonu; rezerwacja pociąga za sobą wpłatę zaliczki w wysokości  50%.Rezygnacja: W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu nie później niż na 16 dni przed datą planowanego przyjazdu, nastąpi zwrot zaliczki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej (20,00  euro).
Rezygnacja na 15 dni przez planowanym dniem przyjazdu lub później, skutkuje utratą wpłaconego zadatku. UWAGA: nie ma możliwości rezerwacji kartą ACSI - ANWB lub ADAC.


REZERWACJA DOMKÓW CAMPINGOWYCH
Przydział miejsca zakwaterowania leży w gestii Kierownictwa; obiekt zostanie przekazany w  stanie gotowym do zamieszkania w godzinach między 15:00 a 20:00 w dniu przyjazdu.Zaliczka: wynosi 30% całej kwoty za pobyt.
W momencie przyjazdu należy zapłacić 100,00 euro kaucji, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu stanu inwentarza, czystości oraz stwierdzeniu braku ewentualnych szkód. Rezygnacja: W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu nie później niż na 16 dni przed datą planowanego przyjazdu, nastąpi zwrot zaliczki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej (20,00  euro).
Rezygnacja na 15 dni przez planowanym dniem przyjazdu lub później, skutkuje utratą wpłaconego zadatku.