Regulamin

1. Przy przyjeździe na camping w pierwszej kolejności należy dopełnić wszystkich formalności rejestracyjnych, przy recepcji. Od osób dorosłych wymagany jest ważny dokument tożsamości.  Camping zastrzega sobie prawo do zatrzymania jednego dokumentu tożsamości na każdy pojazd lub camper do czasu opuszczenia  campingu.

2. Place postojowe wskazuje pracownik campingu, każde przeniesienie przyczepy (campera) powinno zostać wcześniej ustalone z administracją campingu.

3. Ceny jednostkowe są za dobę pobytu. Osobom wyjeżdżającym po godzinie 12.00 naliczana jest opłata za kolejną dobę pobytu (niezależnie od godziny przyjazdu).
 
4. Akceptujemy psy, pod warunkiem, że właściciele posiadają zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i wyprowadzają zwierzęta na smyczy. Jednocześnie właściciele zwierząt powinni mieć na uwadze, aby nie przeszkadzały one innym gościom campingu oraz nie zanieczyszczały terenu campingu. Nie przestrzeganie ww zasad spowoduje natychmiastowe wydalenie z campingu.
Akceptujemy psy z wyjątkiem  ras uznanych przez prawo włoskie, za niebezpieczne. Prosimy mieć przy sobie książeczkę zdrowia psa.

5. W namiotach Lodge, w domkach campingowych Suite Deluxe i Family Deluxe, w apartamentach Iris, Girasole, Rose oraz w willi Fior di Sole obecność jakichkolwiek zwierząt nie jest dozwolona.

6. Kierownictwo campingu odpowiada za szkody cywilne objęte polisą OC campingu (polisa do wglądu na recepcji). Pozostałe szkody nie objęte polisą, powinny być naprawiane z ubezpieczenia gości.

7. Administracja campingu nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody i uszczerbki wyrządzone podczas pobytu na campingu, a spowodowane klęskami żywiołowymi.

8. Administracja campingu nie odpowiada ze przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki na terenie campingu lub w środkach transportu właścicieli.
 
9. Osoby odwiedzające gości campingu są mile widziane po wcześniejszym zgłoszeniu ich wizyty kierownictwu campingu,  zobowiązane są okazać administracji campingu dokument tożsamości. Administracja zastrzega sobie prawo kontroli tożsamości tych osób w każdym momencie ich pobytu na campingu.

10. Administracja campingu zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za ewentualne zniszczenia i uszkodzenia  po wcześniejszej kontroli miejsca pobytu gości, zanim goście opuszczą camping.
 
11. Maksymalna prędkość na terenie campingu to 10 km/h.

12. Surowo zabrania się:

- Mycia samochodów, przyczep i camperów;

- Rozpalania ognia w miejscach niedozwolonych;

- Niszczenia roślin, kwiatów oraz wyposażenia campingu;

- Hałasowania między godziną 23:00 a 7:00 i między 14:00 a 15:00 oraz wykonywania wszelkich czynności, które mogłyby zakłócić spokój osób wypoczywających w tym czasie;
- Poruszania się pojazdami po terenie campingu w godzinach ciszy nocnej (23:00 - 7:00);

- W wyżej wymienionych godzinach, szlaban campingu będzie opuszczony, a pojazdy przybywające muszą być zaparkowane przed wjazdem na camping;

- Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z terenu campingu;

13. Uprasza się o:

- Utrzymywanie czystości w toaletach, łazienkach i innych miejscach czystości;

- Usuwanie nieczystości z WC camperów (pojazdów campingowych) wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych. Zabrania się wykorzystywania w tym celu toalet publicznych;

- Towarzyszenie dzieciom do lat 6 w toaletach i łazienkach;

- Nie używanie łazienek publicznych do mycia naczyń;
- Nie marnotrawienie wody; 
- Wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów poza terenem campingu;
 
14. Zasady korzystania z basenów:

- Z basenów korzystamy od godziny 10:00 do godziny 19:00
- Używanie czepków nie jest obowiązkowe;

- Osoby nie potrafiące pływać znajdują się pod opieką ratownika;

- Zabronione jest głośne zachowanie na terenie basenów;
- Zabronione jest skakanie do basenów;

- Zgodnie z prawem, zabrania się korzystania w basenie z dmuchanych łódek i materacy;

-Przed wejściem do basenu, należy obowiązkowo przejść przez brodzik z wodą myjącą stopy oraz skorzystać z prysznica;
-W razie deszczu ratownik nie pracuje;

15. Pobyt na campingu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, jego nieznajomość nie jest okolicznością łagodzącą, a nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkowało przedsięwzięciem odpowiednich środków zaradczych do wydalenia z campingu włącznie.
Zasady rezerwacji


• Rezerwacji można dokonać na stronie campingu lub przy użyciu poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu czy faxu. W odpowiedzi przesłany zostanie kosztorys oraz  informacja o wysokości zaliczki, którą należy wpłacić przelewem bankowym. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane po otrzymaniu wspomnianej zaliczki.
• Dozwolone jest dodanie dodatkowej osoby podczas pobytu po wcześniejszym poinformowaniu Kierownictwa.
• Zarezerwowany i opłacony pobyt zostanie w całości naliczony i będzie musiał zostać opłacony nawet w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu (miejsce campingowe + ilość osób lub obiekt mieszkalny).
• Kierownictwo zastrzega sobie prawo do ponownego wynajęcia miejsca, które zostanie zwolnione z wyprzedzeniem.
• Przydział obiektów jest zarezerwowany dla Kierownictwa Campingu, które, w zależności od dostępności, weźmie pod uwagę szczególne wymagania klienta.
• W przypadku nieprzybycia Klienta, Kierownictwo zachowa rezerwację przydzielonego obiektu do godziny 13:00 dnia następnego.
• Opłaty za pobyt w zarezerwowanych obiektach mieszkalnych i miejscach campingowych należy dokonać najpóźniej następnego dnia po przyjeździe.
• Wpłata zaliczki oznacza całkowitą akceptację powyższych warunków rezerwacji oraz  wewnętrznego regulaminu campingu.REZERWACJA MIEJSC CAMPINGOWYCH
Zarezerwowane miejsce campingowe pozostaje do dyspozycji Klienta od godziny 15.00.Zaliczka: Rezerwacja miejsc campingowych nie jest obowiązkowa, ale jest zalecana, szczególnie w  szczycie sezonu; rezerwacja pociąga za sobą wpłatę zaliczki w wysokości  50%.Rezygnacja: W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu nie później niż na 16 dni przed datą planowanego przyjazdu, nastąpi zwrot zaliczki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej (20,00  euro).
Rezygnacja na 15 dni przez planowanym dniem przyjazdu lub później, skutkuje utratą wpłaconego zadatku.


REZERWACJA DOMKÓW CAMPINGOWYCH
Przydział miejsca zakwaterowania leży w gestii Kierownictwa; obiekt zostanie przekazany w  stanie gotowym do zamieszkania w godzinach między 15:00 a 20:00 w dniu przyjazdu.Zaliczka: wynosi 30% całej kwoty za pobyt.
W momencie przyjazdu należy zapłacić 100,00 euro kaucji, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, po sprawdzeniu stanu inwentarza, czystości oraz stwierdzeniu braku ewentualnych szkód. Rezygnacja: W przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu nie później niż na 16 dni przed datą planowanego przyjazdu, nastąpi zwrot zaliczki z potrąceniem opłaty manipulacyjnej (20,00  euro).
Rezygnacja na 15 dni przez planowanym dniem przyjazdu lub później, skutkuje utratą wpłaconego zadatku.