REGULAMIN

1. Przy przyjeździe na camping w pierwszej kolejności należy dopełnić wszystkich formalności rejestracyjnych, przy recepcji. Od osób dorosłych wymagany jest ważny dokument tożsamości.  Camping zastrzega sobie prawo do zatrzymania jednego dokumentu tożsamości na każdy pojazd lub camper do czasu opuszczenia  campingu.

2. Place postojowe wskazuje pracownik campingu, każde przeniesienie przyczepy (campera) powinno zostać wcześniej ustalone z administracją campingu.

3. Ceny jednostkowe są za dobę pobytu. Osobom wyjeżdżającym po godzinie 12.00 naliczana jest opłata za kolejną dobę pobytu (niezależnie od godziny przyjazdu).
 
4. Akceptujemy psy, pod warunkiem, że właściciele posiadają zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i wyprowadzają zwierzęta na smyczy. Jednocześnie właściciele zwierząt powinni mieć na uwadze, aby nie przeszkadzały one innym gościom campingu oraz nie zanieczyszczały terenu campingu. Nie przestrzeganie ww zasad spowoduje natychmiastowe wydalenie z campingu.
Akceptujemy psy z wyjątkiem  ras uznanych przez prawo włoskie, za niebezpieczne. Prosimy mieć przy sobie książeczkę zdrowia psa.

5. W domkach typu  Lodge, oraz w domkach typu  Suite Deluxe i Family Deluxe, nie akceptujemy zwierząt.

6. Kierownictwo campingu odpowiada za szkody cywilne objęte polisą OC campingu (polisa do wglądu na recepcji). Pozostałe szkody nie objęte polisą, powinny być naprawiane z ubezpieczenia gości.

7. Administracja campingu nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody i uszczerbki wyrządzone podczas pobytu na campingu, a spowodowane klęskami żywiołowymi.

8. Administracja campingu nie odpowiada ze przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki na terenie campingu lub w środkach transportu właścicieli.
 
9. Osoby odwiedzające gości campingu są mile widziane po wcześniejszym zgłoszeniu ich wizyty kierownictwu campingu,  zobowiązane są okazać administracji campingu dokument tożsamości. Administracja zastrzega sobie prawo kontroli tożsamości tych osób w każdym momencie ich pobytu na campingu.

10. Administracja campingu zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za ewentualne zniszczenia i uszkodzenia  po wcześniejszej kontroli miejsca pobytu gości, zanim goście opuszczą camping.
 
11. Maksymalna prędkość na terenie campingu to 10 km/h.

12. Surowo zabrania się:

- Mycia samochodów, przyczep i camperów;

- Rozpalania ognia w miejscach niedozwolonych;

- Niszczenia roślin, kwiatów oraz wyposażenia campingu;

- Hałasowania między godziną 23:00 a 7:00 i między 14:00 a 15:00 oraz wykonywania wszelkich czynności, które mogłyby zakłócić spokój osób wypoczywających w tym czasie;
- Poruszania się pojazdami po terenie campingu w godzinach ciszy nocnej (23:00 - 7:00);

- W wyżej wymienionych godzinach, szlaban campingu będzie opuszczony, a pojazdy przybywające muszą być zaparkowane przed wjazdem na camping;

- Nie przestrzeganie powyższych zasad będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z terenu campingu;

13. Uprasza się o:

- Utrzymywanie czystości w toaletach, łazienkach i innych miejscach czystości;

- Usuwanie nieczystości z WC camperów (pojazdów campingowych) wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i oznaczonych. Zabrania się wykorzystywania w tym celu toalet publicznych;

- Towarzyszenie dzieciom do lat 6 w toaletach i łazienkach;

- Nie używanie łazienek publicznych do mycia naczyń;
- Nie marnotrawienie wody; 
- Wyrzucanie śmieci do odpowiednich kontenerów poza terenem campingu;
 
14. Zasady korzystania z basenów:

- Z basenów korzystamy od godziny 10:00 do godziny 19:00
- Używanie czepków nie jest obowiązkowe;

- Osoby nie potrafiące pływać znajdują się pod opieką ratownika;

- Zabronione jest głośne zachowanie na terenie basenów;
- Zabronione jest skakanie do basenów;

- Zgodnie z prawem, zabrania się korzystania w basenie z dmuchanych łódek i materacy;

-Przed wejściem do basenu, należy obowiązkowo przejść przez brodzik z wodą myjącą stopy oraz skorzystać z prysznica;
-W razie deszczu ratownik nie pracuje;

15. Pobyt na campingu jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, jego nieznajomość nie jest okolicznością łagodzącą, a nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie skutkowało przedsięwzięciem odpowiednich środków zaradczych do wydalenia z campingu włącznie.

DYREKCJA
 
Pobierz wersję PDFResidence Apartments

Residence Apartments

Residence Apartments

Buildings Projects